hlavni obrazek

ikonka MŠ J. A. Komenského

ikonka MŠ Za Univerzitou

Stravné

Výše stravného

Dopolední svačina - strávníci do 6 let9,- Kč
Oběd - strávníci do 6 let17,- Kč
Odpolední svačina - strávníci do 6 let9,- Kč
Děti, kterým bude ve školním roce (září – srpen) 7 let, platí:
Dopolední svačina – strávníci 7 – 10 let10,- Kč
Oběd – strávníci 7 – 10 let19,- Kč
Odpolední svačina – strávníci 7 – 10 let9,- Kč

Přihlašování a odhlašování stravného provádějte den předem do 12:00 hodin telefonicky u vedoucí školní jídelny nebo písemně do sešitu při vstupu do MŠ.

Oběd do jídlonosiče si můžete vyzvednout od 10:45 do 11:00 hodin, pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ.