hlavni obrazek

Identifikační údaje

Název:Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577
Adresa:Komenského 577, Dobruška 518 01
Statutární orgán:Bc. Monika Francová
Zřizovatel:Město Dobruška
Právní forma:Příspěvková organizace
Identifikátor právnické osoby:668 000 678
IČO:75018535
ID:655qa4

Ředitelka školy:Bc. Monika Francová
Telefon:+420 494 629 528
Mobil:+420 776 629 528
skolka@dobruska.cz
Zástupkyně odloučeného pracoviště Za Univerzitou 875:Romana Šotolová
Telefon:+420 494 623 301
Mobil:+420 776 623 301
zastupkynezauniv@dobruskaskolka.cz
Zástupkyně pracoviště Komenského 577:Klára Krunčíková
Mobil:+420 603 543 987
zastupkynekom@dobruskaskolka.cz

Vedoucí školní jídelny Komenského:Blanka Bohuňovská
Telefon:+420 494 629 528
Mobil:+420 776 626 028
jidelna.komenskeho@mestodobruska.cz
Vedoucí školní jídelny Za Univerzitou:Věra Nejmanová
Telefon:+420 494 623 301
Mobil:+420 776 623 784
jidelna.zauniv@mestodobruska.cz