hlavni obrazek

Zpravodaj


Loučení s předškoláky

Loučení s našimi nejstaršími dětmi z mateřské školy je pro nás vždy srdcová záležitost. Paní učitelky všech čtyř předškolních tříd se této akce zhostily po svém. Proběhlo pasování dětí na školáky, opékaly se špekáčky. Děti si užily teplé dny na dobrušském koupališti. Nesměla chybět ani „Svatojánská noc“ ve školce.


Výlet do ZOO

Již od konce května jsme postupně všechny třídy obou budov MŠ začali jezdit na školní výlety. Vsadili jsme na jistotu. ZOO ve Dvoře Králové nad Labem vždy udělá všem radost. Výlet nám zaručil zážitek, zábavu i trochu toho dobrodružství.


Předškoláci v planetáriu

Předškoláci obou budov MŠ navštívili 4. 5. a 10. 5. 2022 Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Děti v planetáriu doprovázel lektor, který se v jeho povídání zaměřil především na střídání dne a noci. Ukázal dětem souhvězdí noční oblohy a pomohl jim najít světové strany podle Severky. Dále děti zhlédly astronomickou pohádku a prohlédly si dalekohledy v kopuli.


Projektový den v MŠ

Dne 9., 17. a 18. 5. 2022 proběhl v obou budovách MŠ ve spolupráci s Malou technickou univerzitou projektový den s názvem STAVITEL MĚSTA. Programu se zúčastnily děti z předškolních tříd. Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet u dětí pozitivní vztah k technickým oborům, samostatnost, práci ve skupině, logické myšlení, prostorové vnímání a jemnou motoriku. Děti se samy staly staviteli silnic, budov a kartografy.

Na konci projektového dne děti svoji práci zhodnotily a zopakovaly si vše, co se naučily. Reakce dětí byly velmi kladné. Velkou radost jim na závěr udělal diplom pro malého stavitele města.


Čarodějnický rej v MŠ

V pátek 29. dubna 2022 jsme se ve školce proměnili do postav čarodějnic a čarodějů. Naučili jsme se čarodějnická zaklínadla a užili si dopoledne plné her a soutěží. Nechyběla ani pohybová průprava při letu na koštěti.


Velikonoční duben v MŠ

V dubnu jsme se v MŠ seznámili s velikonočními tradicemi a zvyky, naučili jsme se velikonoční koledy, upletli jsme si dokonce velikonoční pomlázku. Pekli jsme perníčky a jidáše, vypěstovali jsme si osení. Navštívili jsme velikonoční výstavy.


Březen v MŠ

Již od počátku března se všichni začali připravovat na jaro. Konečně se na nás usmálo sluníčko a mohli jsme se vydat na delší procházku do přírody. A protože březen je měsícem knihy, nezapomněli jsme navštívit Městskou knihovnu v Dobrušce, kde pro nás paní knihovnice připravila zajímavý program. Někteří předškoláci si dokonce zpestřili první jarní měsíc exkurzí do rodného domku Františka Vladislava Heka.


Návštěva předškoláků v ZŠ Františka Kupky

Ve čtvrtek 17. března přivítali žáci 1. ročníku ZŠ Fr. Kupky návštěvu předškoláků z naší mateřské školy. Důvodem této návštěvy byl blížící se zápis. Předškoláci mohli v novém prostředí prožít skutečnou vyučovací hodinu.


Karneval v MŠ

Nejveselejší a nejbarevnější akce v naší školce? Jednoznačně karneval. Školka se proměnila v říši pohádek a fantazie. Děti se převlékly do nápaditých masek, zahrály si oblíbené hry a na závěr si zatančily při veselém masopustním reji.


Leden v MŠ

Začátek měsíce a nového roku začal vyprávěním zážitků z vánočních svátků. Pomalu jsme ukončili Vánoce i u nás ve školce. Nezapomněli jsme si připomenout tradici Tří králů. Cvičili jsme, vyráběli, sestavovali sněhuláky z papíru. Zahráli jsme si koulovačku ve třídě pomocí papírových koulí. Konečně nám trochu napadl sníh, a tak nám nic nebránilo postavit sněhuláka. Zašli jsme také za ptáčky ke krmítku a za zvířátky ke krmelci.


Vánoční nadílka v MŠ

Ani ve školce na nás Ježíšek nezapomněl. Koledy, zvoneček, rozsvícený stromeček a pod ním dárky. To vše čekalo na naše děti ve školce. Děti byly z bohaté nadílky nadšené. Hned nové hračky s radostí vyzkoušely.

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku 2022 především pevné zdraví!


Mikulášská nadílka

V pátek 3. 12. se v obou budovách naší mateřské školy rozezněl cinkot zvonků a čertovských řetězů. Do všech tříd vstoupil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Děti přednesly básničky, zpívaly mikulášské písničky. Poté byly obdarované balíčky s ovocem a sladkostmi.
Těšíme se zase na příští rok.
Děkujeme všem zaměstnancům za přípravu mikulášské nadílky.