hlavni obrazek

Informace pro rodiče


Oznámení o provozu mateřské školy o letních prázdninách 2021.

Provoz Mateřské školy J. A. Komenského bude přerušen v období letních prázdnin takto:
Budova v ulici Komenského 577 bude uzavřena v termínech 05. 07. – 09. 07. a 02. 08. – 27. 08. 2021 a budova odloučeného pracoviště Za Univerzitou 875 bude uzavřena v termínu 05. 07. – 06. 08. 2021. Obě budovy budou uzavřeny v termínech 05. 07. – 09. 07. a 02. 08. – 06. 08. 2021.
Vaše požadavky na docházku nahlaste do 18. června 2021 učitelkám na třídě.
Přehled prázdninového provozu 2021 ZDE


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2021 - 2022 ZDE

Vážení rodiče, zveme vás na první společnou zahajovací schůzku rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021 – 2022 do mateřských škol v Dobrušce.
Schůzka se bude konat ve čtvrtek 26. srpna 2021 od 16:00 hodin v budově MŠ Komenského 577 (vedle kina).

Celá pozvánka ZDE

Návštěva naší MŠ s malými průvodci

Zveme vás na návštěvu a prohlídku do Mateřské školy J. A. Komenského v Dobrušce 👧🧒 Průvodci vám budou malí předškoláci.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, od pondělí 26. 04. 2021 se opět otevírá mateřská škola – budova Komenského a Za Univerzitou - pro všechny věkové skupiny dětí, bez povinnosti testování dětí a nošení roušek v areálu školy.
Provozní doba nezměněná – 6:15 – 16:15 hodin.
Děti musí mít do MŠ alespoň jednu roušku - povinnost při pobytu mimo areál MŠ.

Úplata za měsíc duben se bude platit následovně:
- předškolní děti školné neplatí,
- děti záchranných složek a vybraných profesí, které chodily do MŠ v měsíci dubnu a od 12. 4. 2021 platí plnou částku - 300,- Kč,
- ostatní děti, které začínají chodit do MŠ od 26. 04. 2021 budou platit poměrnou část úplaty tj. 75,- Kč.

Stravné - 26. 04. 2021 - všechny děti jsou na pondělí 26. 04. 2021 přihlášené!!! - tzn., kdo ví, že nepřijde do MŠ, odhlaste si stravu.

Rodiče prosíme o spolupráci - při pobytu v prostorách školy:
- do MŠ chodí pro dítě jen jedna osoba, která si vždy při vstupu do MŠ dezinfikuje ruce a nosí respirátor.
- v šatnách je třeba dodržovat co nejvíce rozestupy, neshlukovat se a co nejrychleji opustit areál MŠ.


ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

ZÁPIS pro školní rok 2021– 2022 bude probíhat distančně od 3. do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dle doporučení MŠMT – viz INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ.


Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021 je prominuta.


Otevření mateřské školy

Vážení rodiče, od 11. 4. 2021 končí naše MŠ J. A. Komenského jako „určená“ škola hejtmanem KHK.
Od 12. 4. 2021 otevírají obě budovy MŠ v Dobrušce (budova Komenského i budova Za Univerzitou) pro:
► děti s povinnou předškolní docházkou
► děti zaměstnanců vybraných profesí – tato skutečnost musí být potvrzena zaměstnavatelem!
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Na základě mimořádného opatření MZ bude povinnost testování dětí 2x týdně. V MŠ máme testy LEPU MEDICAL (vyhodnocování testu za přítomnosti rodiče/zákonného zástupce trvá 15 minut).
Instruktážní video k testování ZDE
Formulář ke stažení o umístění dítěte rodičů vybraných profesí ZDE ve WORDu a ZDE v PDF
Bc. Monika Francová
Ředitelka MŠ J. A. Komenského, Dobruška


Úplata za předškolní vzdělávání


Informace pro cestujici
Správné mytí rukou
Informace o riziku